Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και τον τρόπο καταβολής επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

22/07/2021

Κεντρικό αρχείο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μέγεθος: 554.1 KB