Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Εξεταστικές Επιτροπές Ιατρικών και Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

31/08/2021