Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

31/08/2021