Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία, με έδρα την Αθήνα

31/08/2021