Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Λοιμωξιολογία, με έδρα την Αθήνα

31/08/2021