Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

08/09/2021