Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Τροποποίηση (1η) της υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.53149/30.08.2021 με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Εξεταστικές Επιτροπές Ιατρικών και Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων

14/09/2021