Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου 2021 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

01/10/2021