Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου 2021 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

01/10/2021