Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/ 12-06-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής» (Β’ 2524).

10/11/2021

Κεντρικό αρχείο

ΦΕΚ 5153.Β.2021.pdf Μέγεθος: 137.5 KB