Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2021 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

26/11/2021