Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Ενημερωτικό έντυπο για τη Διατροφή της Θηλάζουσας

26/06/2023

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού δημιούργησε ένα εγχειρίδιο διατροφής για τις θηλάζουσες με στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τη θηλάζουσα στις καθημερινές διατροφικές της επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις της ή τις ειδικές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.