Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς - Εγκύκλιος 2019

07/10/2019
Παιδιά τρώνε σε παιδικό σταθμό

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις ορθές διατροφικές συνήθειες και το διαιτολόγιο που προσφέρεται σε βρέφη και νήπια στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Διαβάστε την εγκύκλιο στο επισυναπτόμενο pdf παρακάτω.Γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας & ποιότητας ζωής

Διεύθυνση δημόσιας υγείας και υγιεινής περιβάλλοντος

Τμήμα B – μη μεταδοτικών νοσημάτων και διατροφής