Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και τα Παραρτήματα του Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

20/06/2023