Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

07/06/2023