Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

07/06/2023