Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στoν Σακχαρώδη Διαβήτη για τους ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής με έδρα την Αθήνα περιόδου Μαϊου 2023

07/06/2023