Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

17/11/2023