Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στη Συνδιάσκεψη για το Σχέδιο Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο»

06/02/2023
Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στη Συνδιάσκεψη για το Σχέδιο Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, συμμετείχε στις εργασίες της συνδιάσκεψης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο» που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία στις 31/01/2023 και 01/02/2023, με θέμα «Την ισότητα, την αριστεία και την καινοτομία στη σύγχρονη φροντίδα του καρκίνου για όλους – ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου – αναδεικνύοντας ανισότητες στη φροντίδα του καρκίνου».

Στην εν λόγω συνδιάσκεψη που αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Υγείας της Σουηδίας, οι:

-Στέλλα Κυριακίδου- επίτροπος της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων

-Acko Ankarberg Johansson- Υπουργός Υγείας της Σουηδίας

-Carolina Darias San Sebastian- Υπουργός Υγείας Ισπανίας

-Μίνα Γκάγκα- Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

-Danguole Jankauskiene- Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Λιθουανίας

-Miriam Söderström - Γενική Γραμματέας Υγείας Σουηδίας

-Marija Bubas- Γενική Γραμματέας Υγείας Κροατίας

-Dr. Alberto Costa- Ειδικός Σύμβουλος της επιτρόπου της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων

-Christian Carlsson- Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Κοινοβουλίου της Σουηδίας

Θέματα της συνδιάσκεψης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων:

1. Οι νέες μέθοδοι στο screening και τη διάγνωση του καρκίνου

2. Η πρόληψη

3. Η πρώιμη διάγνωση

4. Η εξάλειψη ανισοτήτων αναφορικά με τη διάγνωση του καρκίνου

5. Η βελτίωση της πρόσβασης στη διάγνωση του καρκίνου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

6. Η επιτάχυνση της έρευνας του καρκίνου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Φωτογραφίες

Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στη Συνδιάσκεψη για το Σχέδιο Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο»
Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στη Συνδιάσκεψη για το Σχέδιο Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο»
Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στη Συνδιάσκεψη για το Σχέδιο Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο»