Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Προγραμματική συμφωνία Υπουργείου Υγείας και ΕΚΠΑ για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης

28/02/2023
Προγραμματική συμφωνία Υπουργείου Υγείας και ΕΚΠΑ για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος, υπέγραψαν σήμερα στο Υπουργείο Υγείας την Προγραμματική Συμφωνία για την υλοποίηση μέρους του έργου: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Επανεκπαίδευση και Κατάρτιση Προσωπικού» στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στις υποστηρικτικές δομές τους. Το ανθρώπινο δυναμικό αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Υγείας.

Σκοπός είναι να σχεδιαστεί και να παραδοθεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ιατρικού και λοιπού προσωπικό καθώς και ένα πλαίσιο ανάπτυξης πλήρως εναρμονισμένο με τις τελευταίες τάσεις στην ψηφιακή διάσταση και στις σύγχρονες τάσεις διοίκησης και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας.