Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Μήνυμα του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7 Απριλίου 2013

06/04/2013

Αθήνα, 6 Απριλίου

Η 7η Απριλίου, ημέρα ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1948, εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σε μείζονα θέματα Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεργάζεται με εθνικές κυβερνήσεις, επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και διεθνείς οργανώσεις και διαμορφώνει, υποστηρίζει και εφαρμόζει πολιτικές προάσπισης, βελτίωσης της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και παρά τη δυσμενή συγκυρία κάτω από την οποία βρίσκεται η χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του.

Η χρηστή και ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος, η εξοικονόμηση πόρων, η καταπολέμηση της σπατάλης, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην νοσοκομειακή περίθαλψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελούν τις αδιαπραγμάτευτες επιλογές μας, οι οποίες προάγουν την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Το δημόσιο συμφέρον που έγκειται στην αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, στην άμεση και άνετη πρόσβαση των συμπολιτών μας στις νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην απρόσκοπτη διάθεση των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την εκάστοτε θεραπευτική αγωγή, στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ασθενή, στην αδιάκοπη εποπτεία της ορθής τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας και στην συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας για την αξία της έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης. Αυτές τις αρχές υπηρετούμε και εφαρμόζουμε με το καθημερινό έργο μας στο Υπουργείο Υγείας με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας έχει ως θέμα την καταπολέμηση της αρτηριακής υπέρτασης και των επιπτώσεων της, νόσος η οποία εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, προκαλεί καρδιοπάθειες και λοιπές αγγειακές παθήσεις που ευθύνονται για το 50% περίπου των συνολικών θανάτων στις ανεπτυγμένες χώρες. Η νόσος συνδέεται και με γνωστές παθογενείς συνήθειες του σύγχρονου τρόπου διατροφής και διαβίωσης. Εκδηλώνεται και πλήττει και νεότερες ηλικίες και η ατομική αλλά και η ευρύτερη ευαισθητοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της.

Το Υπουργείο Υγείας καταβάλει συστηματικές προσπάθειες ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την αξία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπιση μεταξύ άλλων και της αρτηριακής υπέρτασης.

Η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό αλλά και πολιτιστική αξία και θεμελιώνεται, μεταξύ άλλων και στην ενημέρωση και υπευθυνότητα του κοινωνικού συνόλου. Θεωρώ ότι με την ομόψυχη και ειλικρινή συνεργασία όλων των εταίρων της υγειονομικής κοινότητας, η καθημερινή ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου στα θέματα υγείας καθίσταται πληρέστερη και κατ’ επέκτασιν καθίσταται αποτελεσματικότερη η προστασία της δημόσιας υγείας.