Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Προτάσεις για την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

08/10/2013
Προτάσεις για την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


Επισυνάπτονται οι δύο προτάσεις για την μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας