Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Προτάσεις για την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

08/10/2013
Προτάσεις για την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


Επισυνάπτονται οι δύο προτάσεις για την μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας