Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση σε Διάσκεψη υψηλού επιπέδου στο Μέγαρο Μουσικής.

09/12/2013
Πρόσκληση σε Διάσκεψη υψηλού επιπέδου στο Μέγαρο Μουσικής.

Γραφείο Τύπου Υπουργού

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σας προσκαλούν στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ελληνικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των Πολιτών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρόεκυψαν μετά από ένα χρόνο εντατικού σχεδιασμού, σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Γερμανία ως Επικεφαλής του Τομέα Υγείας και άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα οποία παρείχαν τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει» του Υπουργείου Υγείας.

Πρόσφατα, υπεγράφη Συμφωνία Συνεισφοράς μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων στον Τομέα της Υγείας 2013-2015.

Η Διάσκεψη θα παρέχει τη δυνατότητα για ένα διάλογο υψηλού επιπέδου αναφορικά με την Πολιτική Υγείας 2013-2020 του Υπουργείου Υγείας, αλλά και για συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα και ανταλλαγή απόψεων με διεθνείς και Έλληνες εμπειρογνώμονες, καθώς και κύριους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των κρατών μελών της Ε.Ε.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Διάσκεψη θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες: www.healthinaction.gr και www.moh.gov.gr .