Κυριακή, 09 Μαΐου 2021

Εφημερίες

04/02/2011

Με κοινή Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλη Τιμοσίδη και του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Φίλιππου Σαχινίδη, αυξάνεται το ποσοστό των πρόσθετων εφημεριών ανά Υ.Πε., από 9 στο 12 %. Με αυτή την αύξηση θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται, κυρίως, στα περιφερειακά νοσοκομεία για την κάλυψη των εφημεριών τους.