Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Εγκύκλιος για την κατάργηση των 25 ευρώ.

07/01/2014
Εγκύκλιος για την κατάργηση των 25 ευρώ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με την έκδοση της παρούσης, καταργούνται οι υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ4α/οικ. 120068/31-12-2013, Υ4α/οικ.506/03-01-2014 καθώς και Υ4α/οικ.348/03-01-2014 εγκύκλιοι και δεν εισπράττεται το προβλεπόμενο ποσό των 25€ από τον ασθενή για την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ