Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Υπογραφή από τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, σχεδίου ΠΔ για το πλαίσιο χορήγησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

30/05/2014
Υπογραφή από τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, σχεδίου ΠΔ για το πλαίσιο χορήγησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

Αθήνα, 30.5.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας, υπέγραψε σήμερα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή και ρυθμίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται, πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού ή απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010. Παράλληλα, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για αυτούς που έχουν σχετικά προσόντα μέχρι την έκδοση του Π.Δ..

Επισημαίνεται ότι με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ολοκληρώνεται μια διαδικασία που εκκρεμεί από το 2002. Με δεδομένο ότι οι Λογοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με τη θέσπιση για πρώτη φορά άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από επαγγελματίες με αποδεδειγμένη κατάρτιση, προστατεύεται η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, διασφαλίζεται η δημόσια υγεία καθώς και η προσφορά καλυτέρων υπηρεσιών στους πολίτες.