Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση σχετικά με το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του νοσοκομείου "Παν. & Αγλαϊα Κυριακού"

05/04/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με δημοσιεύματα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζει ότι: Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού» εγκαινιάσθηκε την 12/1/2011 και ήδη λειτουργεί με πρότυπες διαδικασίες όσον αφορά στην εφαρμοζόμενη θεραπεία στα πάσχοντα παιδιά. Στην στελέχωση του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται τρεις ιατροί ακτινοθεραπευτές, δύο ακτινοφυσικοί και τρεις τεχνολόγοι – χειριστές. Επιπρόσθετα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προχωρήσει τις διαδικασίες της περαιτέρω στελέχωσης του Τμήματος με επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, ώστε να καταστεί σύντομα δυνατόν το Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλαϊα Κυριακού» να καλύπτει τις ανάγκες όλης της χώρας.