Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

31/05/2016
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Οι βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αδιαμφισβήτητες. Το ποσοστό των καπνιστών στη χώρα μας παρά τη μείωση των τελευταίων ετών, με 40% στους άνδρες και 34% στις γυναίκες εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά υψηλό (μ.ο. 37%).

Παράλληλα, το παθητικό κάπνισμα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα για την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει ότι διαχρονικά οι προσπάθειες για αποτελεσματική και συνεπή αντικαπνιστική πολιτική δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία. Το συμπέρασμα από τις προηγούμενες εμπειρίες είναι ότι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα δεν επιδέχεται απλουστεύσεων αλλά απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία και διαλειτουργικότητα κυβερνητικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.

Ενσωματώνουμε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/40/ΕΕ που αυστηροποιεί τον έλεγχο και την εποπτεία των καπνικών προϊόντων, εισάγει τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία των καπνιστών και εισάγει νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφάλειας των προϊόντων καπνού.

Υπογράψαμε και κυρώνουμε το Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της Δημόσιας Υγείας θα πάρει πρωτοβουλίες διυπουργικής συνεργασίας και συντονισμού για την αποτελεσματική εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Οι πολιτικές πρόληψης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του νέου μοντέλου οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εφαρμογή του οποίου έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και υλοποιεί σταδιακά το Υπουργείο Υγείας.

Τέλος επεξεργαζόμαστε τη νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης του πληθυσμού στην οποία θα έχει υψηλή προτεραιότητα, η μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος μεταξύ των νέων ανθρώπων.