Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Απόφαση διορισμού μελών του Δ.Σ. του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

13/05/2011

ΘΕΜΑ: Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 37/27-2-1992 τεύχος Α΄)
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/6-8-2004
τεύχος Α΄) « Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».
3. Το από 12-11-2010 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σ. ΩΝΑΣΗΣ.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Διορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Μουτσόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΖ 041144, Οικονο-
μολόγος, με αναπληρωτή του τον Χατζή Αναστάσιο του Δημητρίου με ΑΔΤ
Χ 557138, Δ/ντής Εντατικής Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
β. Ανδρουλάκης Γεώργιος του Ανδρέα, με ΑΔΤ: Χ 690754 ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, με αναπληρωτή τον Στήνιο Ιωάννη, του Ιακώβου με ΑΔΤ ΑΕ 546911, Παιδοκαρδιοχειρούργος.
γ. Φουτεδάκη Πηνελόπη του Νικολάου με ΑΔΤ Τ 022840, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Παντείου με αναπληρωτή τον Μακρή Βασίλειο του Κωνσταντίνου
Με ΑΔΤ Η 428885, επίτιμος Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου.
δ. Λεκάκης Ιωάννης του Παντελή με ΑΔΤ Ξ108395 Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, με αναπληρωτή του τον Βέργαδο Ιωάννη του Αναστασίου
με ΑΔΤ ΑΗ 023225, Δ/ντής Οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ».
ε. Παρασκευαϊδη Ιωάννη του Αγγέλου με ΑΔΤ Ν 071893 καρδιολόγο, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Μέργιανου Βασιλική του Αριστοτέλους με ΑΔΤ Λ 375202, ιατρός Ανοσοαιματολογίας.
στ. Αναστασίου Νικόλαος του Ηρακλή με ΑΔΤ ΑΒ 214079 Καρδιοχειρούργος με αναπληρωτή τον Καπρίνη Ιωάννη του Κοσμά με ΑΔΤ Χ 257600 Καρδιολόγο.
ζ. Ιωάννη Ιωαννίδη του Παύλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Ωνάση, με ΑΔΤ Ξ 434884 με αναπληρώτρια του, την Μαράννα Μόσχου, Γραμματέα του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση ως εκπρόσωποι του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Ωνάση.

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Λεκάκης Ιωάννης
3. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Παρασκευαϊδης Ιωάννης.
4. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων θα είναι για τρία έτη.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ