Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

Απάντηση σε δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας

23/09/2016
Απάντηση σε δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Image courtesy of Maialisa at pixabay.com

Γραφείο Τύπου

Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Με αφορμή δημοσιεύματα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επισημαίνει τα παρακάτω:

Το Υπουργείο Υγείας από το 1990 έχει αναθέσει σε Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑμΚΕ) τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας που φροντίζουν 2.500 περίπου ψυχικά ασθενείς σε δομές αποασυλοποίησης, καθώς και πάνω από 10.000 εξωτερικούς ασθενείς τις οποίες πλέον επιχορηγεί εξ’ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας υπηρετεί με συνέπεια αυτή τη στρατηγική και τηρεί αυτές τις δεσμεύσεις αναφορικά με τη συνέχιση της κρατικής χρηματοδότησης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας μετά το πέρας της χρηματοδότησης μέσω κοινοτικών κονδυλίων (τέλος 2015).

Το 2013 καθιερώθηκε ένα πολύπλοκο σύστημα κοστολόγησης-χρηματοδότησης της λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των ΑμΚΕ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται μη ισοσκελισμένοι απολογισμοί. Παρότι αυτό έγινε φανερό ήδη από το 2013, δεν έγινε καμία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, η αρμόδια Δ/νση Ψυχικής Υγείας αποδυναμώθηκε από έμπειρα στελέχη και ο έλεγχος των χρηματοδοτήσεων ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, της οποίας η σύμβαση έληξε το 2015 και δεν ανανεώθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Υγείας προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Με διάταξη νόμου αποτράπηκε η κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση, μέσω του Οργανισμού του Υπουργείου, υποβάθμιζε σε Τμήμα, και ενισχύθηκε όσο ήταν δυνατόν το ανθρώπινο δυναμικό της.

Β. Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας έχει κάνει οργανωμένη προσπάθεια για να καταγράψει και να επιβεβαιώσει τις αποκλίσεις των ισολογισμών των ετών 2013, 2014, 2015. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται σύντομα.

Γ. Συγκροτήθηκε Επιτροπή προκειμένου να μελετήσει την αναμόρφωση του συστήματος κοστολόγησης-χρηματοδότησης με στόχο να καταβάλλονται οι δαπάνες για προεπιλεγμένο και προσυμφωνημένο έργο-παροχή από κάθε φορέα.

Δ. Τέθηκε σε διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης του Συστήματος Ψυχικής Υγείας, η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μέσω των ΥΠΕ, με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο όλων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ΑμΚΕ.

Ε. Μέσω του τομεακού προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης των δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας και των ΑμΚΕ.

Τα περί ευνοϊκής μεταχείρισης κάποιων φορέων στην κρατική χρηματοδότηση αποτελούν συνειδητή προσπάθεια στοχοποίησης και διαβολής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, κοινοβουλευτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ανθρώπων της ψυχικής υγείας με εγνωσμένο κύρος και εντιμότητα. Το Υπουργείο Υγείας και η αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κατανέμει στις ΑμΚΕ την κρατική χρηματοδότηση με την ίδια ποσοστιαία αναλογία των προηγούμενων χρόνων, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο νέος αξιόπιστος μηχανισμός κοστολόγησης και αποτύπωσης των λειτουργικών αναγκών κάθε φορέα. Το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει δείγματα γραφής μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα ανομίας ή μη τήρησης των κανόνων καλής λειτουργίας, αφαιρώντας πρόσφατα τις άδειες λειτουργίας από ΑμΚΕ που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και υπήρχαν αποδείξεις ατασθαλιών στη διαχείρισή της.

Το Υπουργείο Υγείας με συνέπεια και σχέδιο προχωρά στη σταδιακή ανάπτυξη των απαραίτητων δομών κοινοτικής φροντίδας, πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, ενίσχυσης των ψυχιατρικών τμημάτων των γενικών νοσοκομείων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός των ασυλικών δομών και η ψυχιατρική μεταρρύθμιση.