Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023

Τροποποίηση της πρότασης για τα ανώτερα όρια των συντελεστών υπολογισμού των οργανικών θέσεων υπηρεσιών

13/02/2017
Τροποποίηση της πρότασης για τα ανώτερα όρια των συντελεστών υπολογισμού των οργανικών θέσεων  υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την εισήγηση για το πλαίσιο οργανισμών των νοσοκομείων

Παίρνοντας υπόψη παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν μετά την ανάρτηση προς διαβούλευση της απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου οργανισμών των νοσοκομείων, τροποποιούμε την πρόταση για τα ανώτερα όρια των συντελεστών υπολογισμού των οργανικών θέσεων υπηρεσιών , ως εξής :

- Υπηρεσία επιστημόνων, τεχνολόγων και επαγγελματιών υγείας : 0.25-0.35

- Διοικητική – οικονομική υπηρεσία : 0.20 – 0.35

- Τεχνική υπηρεσία : 0,08 -0,20

Η τροποποίηση αυτή προτείνεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού που ήδη υπηρετεί , σε περιπτώσεις που ο αριθμός τους (των οργανικών αυτών θέσεων) υπερβαίνει τις υπολογιζόμενες με τους αρχικά προτεινόμενους συντελεστές.

Ο γ. γραμματέας Υγείας