Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C΄

28/07/2017
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C΄

Οι ιογενείς ηπατίτιδες, και ειδικότερα η ηπατίτιδα C, αποτελούν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με υψηλό φορτίο νοσηρότητας, αλλά και μείζονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν καταλήξει σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην εξάλειψη της νόσου μέχρι το 2030.

Ως εκ τούτου, το επισυναπτόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C (σε συνδυασμό με τα σχετικά μέτρα δημόσιας υγείας και την πρόσφατη ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων) συνιστά την πολιτική και διοικητική δέσμευση της πολιτείας για την εξάλειψη της νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.