Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Εκδήλωση για το κάπνισμα: «Γνωρίζω και αποφασίζω: δεν μαθαίνω να καπνίζω»

02/06/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωταρχικός στόχος της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής ήταν και παραμένει η διασφάλιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει δοθεί έμφαση στην αγωγή υγείας του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων. Οι δράσεις μας αφορούν στην πρόληψη συγκεκριμένων νοσημάτων, στην υιοθέτηση υγιεινής συμπεριφοράς αλλά και στην αποφυγή παραγόντων που επιβαρύνουν την υγεία τους.

Ο τομέας Δημόσιας Υγείας της χώρας επικεντρώνεται σε δράσεις που αποβλέπουν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και κατ΄ επέκταση των επιπτώσεων από αυτά.

Παράλληλα υλοποιούμε πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα σχολεία της χώρας, με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος. Τα προγράμματα αγωγής υγείας εφοδιάζουν όλους τους μαθητές με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διαφυλάξουν την υγεία τους.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πραγματοποιεί εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης «Γνωρίζω και αποφασίζω: δεν μαθαίνω να καπνίζω», την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στις 10.00 π.μ., στο κτίριο του Υπουργείου (ΕΚΕΠΥ), Λ. Κηφισίας 39, στο Μαρούσι .

Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λοβέρδος και η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά.