Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Ατομικές συμβάσεις εργασίας στον τομέα της καθαριότητας και στο Γ.Ν.Χίου Σκυλίτσειο

25/01/2018
Ατομικές συμβάσεις εργασίας στον τομέα της καθαριότητας και στο Γ.Ν.Χίου  Σκυλίτσειο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ « ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χίος, 25.1.2018

Στις 1.1.2018 έλαβε τέλος, μετά από το 13 χρόνια , το καθεστώς των εργολάβων καθαριότητας στο «Γ.Ν.ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σύναψη δεκαεπτά (17) ατομικών συμβάσεων εργασίας στον τομέα της καθαριότητας ενώ είχαν συναφθεί με την ίδια διαδικασία επιπλέον δεκαπέντε ( 15) ατομικές συμβάσεις στον τομέα της σίτισης και φύλαξης.

Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορισθέντα κριτήρια του άρθρ. 63 του Ν.4430/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν.2190/1994 υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν από τις Επόπτριες Δημοσίας Υγείας και την Νοσηλεύτρια της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συνεπάγεται η εργασίας στον ευαίσθητο χώρος της υγείας .

Η Διοικήτρια του Γ.Ν.Χίου «Σκυλίτσειο»

Ελένη Δ. Κανταράκη