Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

30/06/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας , με βάση τις αρμοδιότητες της τιμολόγησης των φαρμάκων που του ανατέθηκαν από 1η Απριλίου, προέβη σε ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά και εξέδωσε σήμερα 30-6-2011, το 2ο Δελτίο Τιμών φαρμάκων.

Η ανακοστολόγηση αφορά σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα , 3.500 off patent και 7.000 αντίγραφα.

Ο προσδιορισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με το νόμο 3984/2011: τα πρωτότυπα στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρώπης, στα φάρμακα που έληξαν οι πατέντες (off patent) στο 70% της τιμής του πρωτότυπου και τα αντίγραφα – γενόσημα στο 63% της τιμής του πρωτότυπου.

Το Δελτίο Τιμών αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου 2011.