Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023

Διευκρινιστικό Δελτίο Τύπου για τις τιμές των Φαρμάκων

30/06/2011

Ανατιμολόγηση / Ανακοστολόγηση Ιούνιος 2011-06-30

Αριθμός σκευασμάτων: 13149

Διαγραφές: 49

Σκευάσματα Νόμου 3816 : συνολικά 333 διαφορετικά σκευάσματα για 89 εμπορικές ονομασίες

Αριθμός σκευασμάτων ΜΗΣΥΦΑ : 733

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ : 1097

OFF PATENT & GENERICS : 12052

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Q3 και Q4 2011: 10,23%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ : 6500 (περισσότερο από το 50% των σκευασμάτων)

ΕΥΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ: 1%- 60 % PLUS

Το 1% ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 30%