Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Τελική πρόταση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Αναδιάταξη των Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

01/07/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.yyka.gov.gr) βρίσκεται από σήμερα η τελική πρόταση του υπουργείου για την Αναδιάταξη των Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν την πρόταση του υπουργείου στην σχετική ενότητα: «Τελική πρόταση για την Αναδιάταξη των Μονάδων του ΕΣΥ».