Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Απάντηση στα περί δωρεάς πετρελαίου θέρμανσης στο νοσοκομείο Καστοριάς

01/02/2019
Απάντηση στα περί δωρεάς πετρελαίου θέρμανσης στο νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.2.2019

Σχετικά με την επιστολή του Διοικητή του Νοσοκομείου Καστοριάς για την δωρεά πετρελαίου θέρμανσης , που είδε το φώς της δημοσιότητας , οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι εστάλη από υπερβάλλοντα ζήλο και χωρίς να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα προμήθειας ή επάρκειας πετρελαίου στο νοσοκομείο, ο προϋπολογισμός του οποίου , όπως και όλων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ , είναι αυξημένος μετά το 2015 και διασφαλίζει την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών και δραστηριοτήτων του. Το Νοσοκομείο Καστοριάς έχει ενισχυθεί με προσωπικό, εξοπλισμό και χρηματοδότηση τα προηγούμενα χρόνια, η Διοίκηση του λειτουργεί με όρους αφοσίωσης στη δημόσια περίθαλψη, διαφάνειας και εντιμότητας , ενώ αναβαθμίζεται καθημερινά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το αίσθημα «υγειονομικής ασφάλειας» της τοπικής κοινωνίας .

Παραθέτουμε Πίνακα δαπανών για αγορές στο Νοσοκομείο Καστοριάς.

2015

2016

2017

2018

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

1.861.310,26€

2.114.783,17€

2.224.995,70€

2.479.189,65€

ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

182.269€

130.228€

204.672,14€

203.204€

Για το 2019, τα όρια του Προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 10%.

Εκ της ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ της 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ