Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Θετικά αποτελέσματα διαπραγμάτευσης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με φαρμακευτικές εταιρείες

04/02/2019
Θετικά αποτελέσματα διαπραγμάτευσης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με φαρμακευτικές εταιρείες

Image courtesy qimono pixabay.com

Γραφείο Τύπου
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4-2-2019

Πιστοί στο δόγμα της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων, πάντα μέσω διαπραγμάτευσης και εξάλειψης της διαφθοράς και ποτέ εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουμε τη χαρά σήμερα να ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα για την προμήθεια φαρμάκων μεταξύ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και πέντε (5) φαρμακευτικών εταιριών.

Έτσι λοιπόν, με την ολοκλήρωση υπογραφής των νέων Συμφωνιών–Πλαίσιο με αριθμούς 01/2019_ΕΠΥ_1_2014 και 02/2019_ΕΠΥ_3_2014 που υπογράφτηκαν στις 28-1-2019 και 4-2-2019 αντίστοιχα από τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τους νόμιμους εκπροσώπους των αντισυμβαλλόμενων εταιριών, συμφωνήθηκε η προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» συνολικού ποσού 54.676.303,52 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έναντι της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.343.044,77 ευρώ. Η εξοικονόμηση που επετεύχθη σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.666.741, 25 ευρώ !

Αντικείμενο των παραπάνω Συμφωνιών–Πλαίσιο είναι η προμήθεια φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς. Η διάρκειά τους ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, ενώ η Ε.Κ.Α.Π.Υ διατηρεί δικαίωμα μονομερούς παράτασης της ισχύος τους για ένα (1) ακόμη έτος. Βάσει των Συμφωνιών, πρόκειται σύντομα να συναφθούν εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ των φορέων προορισμού της Συμφωνίας (Δομών του δημόσιου συστήματος Υγείας) και των αντισυμβαλλόμενων φαρμακευτικών εταιριών, ενώ το επόμενο διάστημα έπεται και συνέχεια ενημέρωσης με περισσότερα ευχάριστα νέα στον τομέα αυτό.