Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Χαιρετισμός του ΓΓΔΥ Ι. Μπασκόζου στην ημερίδα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

16/04/2019
Χαιρετισμός του ΓΓΔΥ Ι. Μπασκόζου στην ημερίδα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

Τελική Ημερίδα Προγράμματος PARADISO

(16 Απριλίου 2019, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)

Ο Π.Ο.Υ. αναγνωρίζει ότι τα ΛΟΑΤΚΙ[1] άτομα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά εμπόδια στην πρόσβαση σε «κατάλληλη ασθενο-κεντρική φροντίδα», δεν τυγχάνουν πρόωρης παρέμβασης και συστηματικής επαναξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν χρησιμοποιούν καθόλου τις υπηρεσίες υγείας.

Τα παραπάνω γίνονται εξαιτίας του διαδεδομένου στίγματος αναφορικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και της άγνοιας για τα θέματα ταυτότητας φύλου, τόσο στην κοινωνία, όσο και στα συστήματα υγείας.

Οι μεροληπτικές στάσεις και η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας, μαζί με προηγούμενες τραυματικές μεροληπτικές συμπεριφορές αποτελούν τα βασικά εμπόδια για τη μη κάλυψη των ειδικών αναγκών υγείας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, και έχουν ως αποτέλεσμα τις φτωχές εκβάσεις σωματικής και ψυχικής υγείας στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PARADISO “Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της υγείας” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και την καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο χώρο της υγείας, μέσω συμμετοχικών δράσεων εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας.

Το πρόγραμμα PARADISO χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. - Rights, Equality and Citizenship Programme (REC-DISC-AG-2016), ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2019.

Με βάση τη λογική της καθολικής πρόσβασης σε όλους/ες στο δημόσιο σύστημα υγείας και την επιταγή του ΠΟΥ «no one left behind” , η στήριξη μας στο πρόγραμμα είναι δεδομένη και αυτονόητη

Η Προστιθέμενη αξία του Προγράμματος (για τους επαγγελματίες υγείας) αναμένεται να είναι σημαντική και, κατά τη γνώμη μου, περιλαμβάνει τα παρακάτω

Βελτιωμένη γνώση, μείωση στερεοτύπων και αλλαγή στάσεων σχετικά με τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Δημιουργία κρίσιμης ομάδας ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να ευαισθητοποιήσουν με τη σειρά τους, άλλους συναδέλφους.

Δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – χωρίς διακρίσεις- προς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Η ηγεσία του υπουργείου υγείας προσβλέπει με ενδιαφέρον στα αποτελέσματα του προγράμματος και είναι δεσμευμένη στην εξάλειψη των διακρίσεων και στην καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.


[1] Ακρωνύμιο: Λεσβίες (Λ) Γκέι (Ο) Αμφισεξουαλικά, (Α) Τρανσεξουαλ,(T) Κουιρ (Κ) και Μεσοφυλικα (I) άτομα