Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Μήνυμα του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού σχετικά με τη Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας

08/05/2019
Μήνυμα του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού  σχετικά με τη Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας

" Η Υγεία αποτελεί ένα κρίσιμο δείκτη ανθρωποκεντρικής, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Η Ελληνική Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, επιδίωξε την αντιστροφή της υποβάθμισης της δημόσιας περίθαλψης των πολιτών, προστατεύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινωνική ισότητα και συνοχή. Αυτό επιτεύχθηκε στο πλαίσιο ενός πολιτικού σχεδίου, το οποίο είχε ως προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης με τη καθολική, ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Προτεραιότητα μας, εναρμονισμένη με τις προτεραιότητες του ΠΟΥ, αποτελεί η διασφάλιση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος υγείας έτσι ώστε να είναι καθολικό, ισότιμο, βιώσιμο, αποτελεσματικό και υψηλής ποιότητας. Οι ασθενείς είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι σε αυτή τη διαδικασία, στην οποία δε χωράει καμία απολύτως διάκριση. Συνολικά, το όραμα μας είναι η ενδυνάμωση της θέσης του ασθενούς και ένα νέο επίπεδο εμπιστοσύνης, σε πρώτο στάδιο με την ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη διασφάλιση της πρόσβασης, σε δεύτερο στάδιο με την παροχή αξιοπρεπούς και ποιοτικής περίθαλψης και σε τρίτο στάδιο με την από κοινού διαμόρφωση των επιλογών από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, με την διεύρυνση της πληροφόρησης τόσο σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές όσο και με τα δικαιώματα των ασθενών.

Στόχος της πολιτικής του Υπουργείου είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες που έχουν τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και θετική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και στο προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων με θαλασσαιμία. Μέσα από συλλογική προσπάθεια στοχεύουμε σε μια ολιστική, συνεκτική και αποτελεσματική παρέμβαση που θα προσφέρει άμεσα και ορατά αποτελέσματα στους χρόνια πάσχοντες ασθενείς έτσι ώστε να βελτιωθεί αισθητά το επίπεδο ποιότητας ζωής τους τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Αναγνωρίζουμε, στηρίζουμε και ενισχύουμε την σημερινή ‘’Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας’’ διαβεβαιώνοντας ότι τις προκλήσεις και τα ζητήματα της δημόσιας υγείας τα αντιμετωπίζουμε με σχέδιο και στρατηγική, με δομικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις, με συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας με σεβασμό στις ανάγκες, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πολιτών".