Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Άρθρο Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη στην εφημερίδα "Φιλελεύθερος"

22/11/2019
Άρθρο Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη στην εφημερίδα

O πολίτης στο επίκεντρο του συστήματος υγείας

Του Βασίλη ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

Υφυπουργού Υγείας


Σημασία δεν έχει μόνο πόσο χρήματα επενδύονται στο σύστημα υγείας αλλά εάν επενδύονται με σωστό τρόπο. Παραδοσιακά η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος υγείας αξιολογείται με βάση αντικειμενικούς δείκτες όπως νοσηλείες ασθενών, θνησιμότητα , νοσολογικό φορτίο κλπ. Γνωρίζουμε όμως πολύ λίγα πράγματα για το εάν οι υπηρεσίες υγείας βελτιώνουν τη λειτουργικότητα των ασθενών, εάν τους βοηθούν να επιστρέψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια κανονική ζωή, εάν μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται ή να εξυπηρετούν τις οικογένειές τους.

Απαιτείται μια γενικότερη αλλαγή κουλτούρας προκειμένου το σύστημα υγείας να έχει στο επίκεντρο τον ασθενή. Αυτό μπορεί μόνο να επιτευχθεί εάν ρωτήσουμε απευθείας τη γνώμη των ασθενών/χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Για το λόγο αυτό, καθιερώνουμε, πρώτα σε πιλοτικό στάδιο και σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τη χρήση από τους ασθενείς υποκειμενικών δεικτών μέτρησης εκβάσεων υγείας (PROs:Patient-Reported Outcomes) αλλά και δεικτών μέτρησης της συνολικής εμπειρίας τους μέσα στο σύστημα υγείας (PREMs:Patient Reported Experience Measures)

Οι δείκτες μέτρησης εκβάσεων υγείας που αναφέρονται από τους ασθενείς (PROs) μετράνε τη γνώμη των ίδιων των ασθενών, π.χ. για το εάν η θεραπεία μείωσε τα επίπεδα πόνου, εάν τους βοηθά να ανακτήσουν τη λειτουργική τους ικανότητα και να έχουν μια ανεξάρτητη ζωή. Οι δείκτες μέτρησης της εμπειρίας του ασθενούς από τη διαδρομή του μέσα στο σύστημα υγείας (PREMs) εστιάζουν στις διαδικασίες του συστήματος υγείας και πώς αυτές επηρεάζουν τη συνολική εμπειρία του ασθενούς. Τέτοιοι δείκτες αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο εάν οι ασθενείς ένοιωσαν ότι συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους (π.χ. για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης), εάν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν απορίες ή προβληματισμούς, εάν ένοιωσαν ότι το σύστημα υγείας τους αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται επικουρικά και συμπληρωματικά στα υπάρχοντα δεδομένα υγείας προκειμένου να ενισχύσουν την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η χώρα μας θα ενταχθεί στην ομάδα χωρών που συμμετέχουν στην αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ (PaRIS Initiative) με στόχο να αντλήσει τάχιστα τεχνογνωσία και να συμβάλει στον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας προς μια κατεύθυνση με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Επιπλέον, η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην υγεία σηματοδοτεί ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα του πολίτη στο πεδίο της υγείας και της φροντίδας, βελτιώνοντας την επαφή του με το σύστημα και προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι, η ενδυνάμωση του πολίτη για τη διατήρηση της υγείας του, τη διαχείριση της ασθένειας του και την αλληλεπίδραση με το σύστημα υγείας, με τρόπο που διευκολύνει και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τόσο για τον πρώτο όσο και για τους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης και χρήσης έξυπνων συσκευών, ώστε ο πολίτης να λαμβάνει υποστήριξη και φροντίδα στο σημείο που του είναι περισσότερο εύκολο και ευχάριστο και ταυτόχρονα ο ιατρός να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας και έγκαιρα να εντοπίζει πιθανή έλλειψη συμμόρφωσης, αστοχίες στο πλάνο θεραπείας και κινδύνους και να παρεμβαίνει. Επίσης, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, θα υπάρχει οργανωμένη συλλογή των ιατρικών δεδομένων κάθε ασθενή με τρόπο που θα εξαλείψει την ανάγκη επαναλαμβανόμενης εισαγωγής δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα και θα παρέχει διαφάνεια, ακόμη και στον ίδιο τον ασθενή, σχετικά με το ποιος και πότε είχε πρόσβαση σε αυτά.

Επιπλέον λύσεις περιλαμβάνουν, την παροχή υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως, την τηλεϊατρική και την εικονική περίθαλψη με συνεχή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, ώστε να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική στρατηγική παρακολούθησης των περιπατητικών ασθενών.

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, αλλάζοντας το υπόδειγμα παροχής υπηρεσιών υγείας. Η προσέγγιση αυτή έχει επίκεντρο τον πολίτη και στηρίζεται στις αρχές της παροχής υγείας βασισμένης στην Αξία (Value Based Healthcare). Η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας διευκολύνεται και επιταχύνεται.

Προχωράμε με σχέδιο. Υλοποιούμε ένα πιο υγιές μέλλον για όλους τους Έλληνες.