Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ενημερωτικό Σημείωμα: «Ενιαίοι Διεθνείς Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία»

16/09/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Ενιαίοι Διεθνείς Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία»

H Επιτροπή Προμηθειών του Υ.Υ.Κ.Α προκήρυξε στις 8-9-2011 το δεύτερο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 13 δραστικών ουσιών προϋπολογισμού 95.693.160 ευρώ, για τις ανάγκες όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Ο εν λόγω διαγωνισμός αναμένεται να διενεργηθεί με ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Ο τρίτος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 30 δραστικών ουσιών με προϋπολογισμό 107.156.943 ευρώ για τις ανάγκες όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 19-9-2011, ενώ η διενέργεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου.