Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Όροι και Προυποθέσεις για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων σε καζίνο και κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ

30/09/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δίδεται η δυνατότητα στα καζίνο και στα κέντρα διασκεδάσεως άνω των 300 τ.μ με μουσική , να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων έως και το 1/2 του συνολικού εμβαδού των τετραγωνικών τους μέτρων.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, θεσπίστηκε ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των προαναφερθέντων καταστημάτων. Το ετήσιο ειδικό τέλος ανέρχεται στο πόσο των 200€ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως χρόνος λήξης της καταβολής του ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2011.

Για κάθε έτος ανανέωσης ορίζεται ότι το ειδικό τέλος θα καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους που αφορά, ενώ για φέτος, πρώτο έτος εφαρμογής του, το ετήσιο ειδικό τέλος καταβάλλεται μόνο στις Δ.Ο.Υ.