Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Μείωση χρόνου ισχύος του Πιστοποιητικού Νόσησης

08/12/2021
Μείωση χρόνου ισχύος του Πιστοποιητικού Νόσησης

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για μείωση του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 μήνες στους 3 μήνες, θα ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή των μέτρων, η οποία θα εξειδικεύσει τον τρόπο υλοποίησης της 3μηνης ισχύος, καθώς και νομοθετική τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες.