Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Εγκύκλιοι (3) για την έναρξη λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)

30/04/2014
Στηθοσκόπιο πάνω σε βιβλίο

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014

1.Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

2.Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.

3.Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών-οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών-οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.