Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ενεργοποίηση Πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού - Διευκρινήσεις

19/09/2022

Εκ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.

Σας γνωρίζουμε ότι οι ειδικευόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες Ι.Δ.Ο.Χ. που ασκούνται στις ειδικότητες της Επείγουσας Εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της Δημόσια Υγείας /Κοινοτικής νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022(Α΄21) όπως αυτός ισχύει και ολοκληρώνουν τον χρόνο παράτασης τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί έως τις 30-09-22, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την εκ νέου εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού