Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ενεργοποίηση Πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού - Παράταση προθεσμίας

23/09/2022

Εκ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.

«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26/09/22 και ώρα 15:00.»