Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση για δράσεις επικοινωνίας για πληροφόρηση των πολιτών κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid -19

20/03/2023

Οι δράσεις και ενέργειες επικοινωνίας για πληροφόρηση των πολιτών κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid -19 και για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ 2014-2020.