Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Παράταση δυνατότητας υποβολής αιτήσεων των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας

04/04/2023

Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Παρασκευή 7-04-23 μέχρι και την Κυριακή 9-4-2023 και ώρα 24:00.

εκ της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.